municypia222

Municypia.pl

Witryna internetowa municypia.pl

Urzędu Miejskiego Municypia implementująca system Sztucznej Inteligencji STATEX SI 4.0. Witryna ma dać zainteresowanemu wyobrażenie, jak mógłby wyglądać portal samorządowy po implementacji Sztucznej Inteligencji.

Zasadnicze funkcjonalności STATEX SI

  • Możliwość uzyskania odpowiedzi przez petenta na pytania w sposób jednoznaczny przez całą dobę.
  • Odciążenie urzędnika od konieczności wielokrotnego wyjaśniania tych samych kwestii i zagadnień.
  • Zwolnienie go z poszukiwania odpowiedzi na pytania, w kwestiach, w których może być niezorientowany.
  • Łatwe przeszukiwanie zawartości witryny urzędu i porządkowanie informacji.
  • Lepsza komunikacja między urzędem i obywatelem.
  • Uproszczenie struktury witryny urzędu. Większa przejrzystość. Łatwiejsza aktualizacja.
  • Lepsze zrozumienie przez urzędników własnego miejsca zatrudnienia i pełnionych funkcji.
  • Baza wiedzy eksperckiej Systemu STATEX SI 4.0 pozwala na uzyskanie wyjaśnień, jakie dotychczas otrzymywano kupując usługi zewnętrznych ekspertów.
  • Atrakcyjniejsza estetyka. Ewolucja wizerunku urzędu. Szacunek dla instytucji.

System STATEX SI podlega ciągłemu samouczeniu i uczeniu pod nadzorem specjalistów od metod Sztucznej Inteligencji i zagadnień samorządowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.