AI1234

Sztuczna Inteligencja

ARCHITEKTURA

SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ (SSN)

Tworzymy dedykowane bazy wiedzy dla organizacji publicznych i podmiotów prywatnych na potrzeby funkcjonowania Sztucznej Inteligencji w modelu lingwistycznym.

Definiujemy architekturę sieci neuronowych, jej zakres oraz algorytmizację w oparciu o spodziewane oraz praktyczne zapotrzebowanie użytkowników.

Nadzorujemy proces uczenia SI w warunkach testowych i rzeczywistych.

Wdrażamy  systemy Sztucznej Inteligencji w istniejące rozwiązania informatyczne lub proponujemy i realizujemy własne.

Osiągamy 80 proc. zgodności systemów w stanie przedwdrożeniowym.

Gwarantujemy nieprzekraczalny próg 5 proc. halucynacji po 360 cyklach treningowych w okresie 12 miesięcy.

9 lat doświadczenia w projektach związanych z architekturą i metodami
SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Jesteśmy w sam raz

OFEROWANY ZAKRES USŁUG

  • Konstruowanie  lingwistycznych, dedykowanych, autorskich baz wiedzy dla SI.
  • Redakcja treści.
  • Definiowanie baz danych w oparciu o bazy wiedzy.
  • Kwerenda i audyt istniejących bez wiedzy, pod kątem przydatności dla działania SI.
  • Prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie manifestacji wiedzy.
  • Algorytmizacja działań  SI na potrzeby dedykowanego rozwiązania.
  • Prace B+R w zakresie możliwości powołania baz wiedzy.
  • Audyt rozwiązań zewnętrznych.

Możliwość komentowania została wyłączona.