Nasze Realizacje

Było, Minęło

O naszych dzisiejszych i niegdysiejszych doświadczeniach, które opisujemy z naukową bezstronnością i reporterską precyzją. 

Fakty, które przybliżą wam sukcesy, jakie dopiero nastąpią !

Nie należy rozumieć, że prezentowane realizacje to całkowicie nasze osiągnięcia. Niestety tak nie jest, że mamy wolną rękę i wolną wolę w projektowaniu i wdrażaniu.

Mecenasi naszych projektów mają swoje oczekiwania. Ich klienci też mają  jakieś oczekiwania. Zatem musimy spełnić te oczekiwania oczekujących. Tu się pojawia konflikt zapatrywań na temat owych oczekiwań.

W efekcie nie produkujemy tego, co naszym zdaniem najlepsze ale to, co jest najlepsze zdaniem naszych klientów, uważających iż wiedzą najlepiej, co potrzebują ich klienci.

Nie chcielibyśmy twierdzić, że w rezultacie otrzymujemy festiwal kompromisów. Jednak zapewne coś do niego podobnego.

W tym demokratycznym przetargu trudno jest osiągnąć doskonałość ale można uzyskać satysfakcjonujący wszystkich rezultat, choć też nie do końca.

Miejcie to na uwadze – przystępując do pracy dla obopólnych korzyści

Robiliśmy dla:

Klineci o nas :

SKUTECZNI 93%
DOŚWIADCZENI 81%
TERMINOWI 87%
UKŁADOWI 84%
MIARODAJNI 95%
WSZECHSTRONNI 63%
KOSZTOWNI 51%